Prayagraj East, UP-Jallipur Rural

Branch Address: Colony Chauraha, CRPF gate number-2, Jallipur, Phaphamau, Prayagraj, UP 212502
Branch Timing: Session 1 (9:00 AM – 11:20 AM), Session 2 (11:20 AM – 1:40 PM), Session 3 (2:05 PM – 4:25 PM)
Classroom PIN 212502A 
Facilitator
Akash Srivastav 
Akash.Srivastav@feaindia.org 
Territory Manager Shivi Tiwari 8707631573
Area Manager Alok Singh 8181961273
Regional Manager Anuj Singh Anuj.Singh@FEAIndia.org