Patna, BR-Shivpuri

Branch Address: Shivpuri Village, Anisha Bagh, Phoolwari Sharif, Patna, BR 800002
Branch Timing: Session 1 (6:00 AM – 7:40 AM), Session 2 (7:40 AM – 9:20 AM), Session 3 (9:45 AM – 11:25 AM) Session 4, (11:25 AM – 1:05 PM), Session 5 (1:25 PM – 3:05 PM), Session 6 (3:05 PM – 4:45 PM), Session 7 (5:10 PM – 6:50 PM), Session 8 (6:50 PM – 8:30 PM)
Directions to Branch:
Classroom PIN 800002A 800002B
AM Facilitator
Sakshi Keshari Krishna Shankar
Sakshi.keshari@feaindia.org Krishna.Shankar@feaindia.org
PM Facilitator
Swati Anand Aryan Chaubey
Swati.Anand@feaindia.org Aryan.chaubey@feaindia.org
Associate Territory Manager Sweta Raj 9709301188
Territory Manager Amit Singh 7602414614
Area Manager Krishnendu Ganguly 7985294261
Regional Manager Anuj Singh Anuj.Singh@feaindia.org